آوای سعادت

کمیسیون روانشناسی و مشاوره اسلامی در سازمان نظام روانشناسی تشکیل گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در آستانه‌ی ۱۷ ربیع الاول ولادت حضرت رسول اکرم (ص) کمیسیون روان شناسی و مشاوره اسلامی در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره تشکیل وبا حضور دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان،حضرت آیت الله غروی و روحانیون روان شناس در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره افتتاح گردید.

دراین جلسه دکتر حاتمی رئیس سازمان گفت:روان شناسی و مشاوره اکنون با سرمایه اجتماعی ۳۰۰ هزار دانشجو،۳۷ هزار عضو رسمی سازمان در دو سال گذشته در متن برنامه های سلامت کشور نقش آفرینی نموده است. تشکیل کمیسیون روان شناسی و مشاوره اسلامی از دستاورد های مهم سازمان است.

ما مصمم هستیم،ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره به مردم را بومی نمائیم در این راستا مشاوره باید بر مبنای فرهنگ‌دینی ارائه شود.در این باره باید از ظرفیت روحانیت معظم خصوصا ۲۰۰ روحانی که تحصیلات روان شناسی و مشاوره دارند استفاده نمائیم.امروز شرح وظایف و جهت گیری کمیسیون مشخص می شود و از شورای مرکزی به خاطر تصویب تاسیس کمیسیون روان شناسی و مشاوره اسلامی تشکر می نمائیم.در ادامه آیت الله غروی گفت:حقیقتا باید از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره برای این امر مهم تشکر گردد ما باید گام به گام با سازمان همکاری کنیم تا بتوانیم سازمان را در اهداف مهمی که دارد یاری کنیم و این کمیسیون فصل مشترک سازمان و حوزه می تواند باشد.

دکتر فریبرز درتاج دبیر شورای مرکزی گفت:تصویب راه اندازی کمیسیون روان شناسی اسلامی در شورای مرکزی از مصوبات خلاقانه و مهم می باشد.امیدواریم از ظرفیت روحانیت روان شناس برای اهداف کمیسیون استفاده نمائیم و مصوبات کمیسیون قابلیت اجرایی دارد.در ادامه‌ آقایان دکتر مهکام،دکترشاملی،دکتر جدیدی،دکترانصاری،دکتر عباسی،دکتر کیومرثی،دکتر ناصری ،دکتر جوادیان ،دکتر سالاری فرد،دکتر عبدی،دکتر صالحی و دکتر عبداللهی به بیان نظرات خود درباره این کمیسیون پرداختند و مقرر شدبا دریافت نظرات اعضا در جلسه آتی آئین نامه داخلی و شرح وظایف تصویب نهایی گردد.

روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره