گروه درمانی تلفنی

گروه درمانی چیست، روش کار آن چگونه است و چه مزایایی دارد؟گروه درمانی Group Therapy نوعی روان درمانی است که شامل یک یا چند درمانگر است که همزمان با چندین نفر کار می کنند.روش کار گروه درمانی

این نوع درمان به طور گسترده ای در مکان های مختلف از جمله اقدامات درمانی خصوصی ، بیمارستان ها ، کلینیک های بهداشت روان و مراکز اجتماعی در دسترس است.

گروه درمانی بعضی اوقات به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما معمولاً در یک برنامه درمانی جامع که شامل درمان های فردی و دارویی نیز می باشد ، ادغام می شود.