کاهش استرس شغلی

عوامل بروز و موانع کاهش استرس شغلی

 

 استرس شغلی به دلیل مجموعه‌ای از عوامل فردی، سازمانی و محیطی ایجاد می‌شود:

 

 1 - کمال گرایی در عملکرد شغلی مانعی بر کاهش استرس

 بسیاری از افراد کمال گرایی دارند و این گونه از باورهای کمال گرایی استرس و فشار زیادی را در شغل آن‌ها ایجاد می‌کند. برای مثال باورهایی که شخص کمال گرا در ذهن خود می‌پروراند می‌تواند شامل چنین مواردی باشد: (من باید در شغل خود بهترین باشم، همه همکاران و افراد بالا دست باید از من رضایت کامل داشته‌باشند، من باید درآمد بیشتری کسب کنم و باید از تمام کارکنان جلو بزنم.) در این شرایط زمانی که فرد نمی‌تواند به دلایل مختلف باورهای کمال گرایانه خود را عملی کند، مسلما دچار استرس شغلی فراوانی می‌شود

 

. 2 - انتظارات نامتناسب اطرافیان و دیگر همکاران

 خیلی وقت‌ها فشارهای اطرافیان در منزل و یا محیط کاری، استرس شغلی در فرد را افزایش می‌دهند. باورهایی که دیگران آن‌ها را به شما تحمیل می‌کنند و از شما می‌خواهند به هر قیمتی خود را در کار بالا بکشید و یا دست به رقابت مخرب بزنید. فشار رئیسان و بالا دستان که اغلب متناسب با توانایی‌های زیر دستان نیست، بر بروز استرس و فشار شغلی تأثیر گذار است.

 

 3 - بی‌علاقگی به شغل مانعی اساسی در کاهش استرس

 یکی از عوامل بروز استرس شغلی عدم علاقه به آن شغل است. متاسفانه بسیاری از افراد در جامعه تنها برای رفع نیاز مالی به سمت شغل‌هایی می‌روند که هیچ علاقه به آن‌ها ندارند، در این شرایط نیازهای روحی و روانی آن‌ها تامین نشده و استرس فراوانی را در شغل خود احساس می‌کنند. از طرفی ممکن این شغل حتی منبع درآمد مناسبی نیز برای فرد نباشد و نیاز مالی او را به حد کافی تأمین نکند. در این وضعیت اضطراب افراد دو چندان می‌شود و اغلب به فکر تغییر شغل می‌افتند.