وسواس چک کردن

راهکار درمان وسواس چک کردن و وارسی کردنوسواس وارسی کردن بعد از وسواس شست و شو دومین نوع رایج وسواس است.
افراد مبتلا به این مدل از وسواس همواره درگیر چک کردن چیزهای مختلفی هستند. مثلا فرد مبتلا به وسواس وارسی نمی‌تواند مطمئن باشد که درِ آپارتمان را بسته یا نه.
معمولا افراد مبتلا به وسواس وارسی بارها و بارها موضوعی را چک می‌کنند، اما باز هم آرام و قرار ندارند. آن‌ها از افراد دیگر برای حل این مسئله کمک می‌گیرند اما این هم کارساز نیست و پس از مدتی بیماری به عامل بیرونی غلبه کرده و آن‌ها را ناکام می‌سازد. درمان وسواس به تنهایی امکان پذیر نیست

مدل‌های چک کردن در وسواس
نشانه های وسواس در هر کدام از انواع آن دارای ویژگی‌های به خصوصی است که مدل‌های چک کردن در افراد مختلف به صورت‌های زیر است:

1 - چک کردن چندباره درب خودرو و منزل
2 - شیر آب و گاز
3 - رکعت های نماز
4 - وسایل همراه (پول و کلید و گوشی تلفن)

علل بروز وسواس وارسی کردن
ریشه‌های وسواس از نگاه رویکردهای مختلف متفاوت است.
وسواس به صورت کلی به معنای افکار و مناسکی است که فرد به صورت اجباری و اضطراب‌آور باید آن‌ها را انجام دهد.
وسواس‌ها از دید روانکاوی ریشه در کودکی افراد دارند و معمولا به دلیل تثبیت در مرحله مقعدی اتفاق می‌افتد. از دید روانکاوان وسواس معمولا جا به جا کردن یک فکر اضطراب آور با اعمال یا افکاری است که آن فکر اضطراب آور را خنثی کند.

همچنین نوع وسواس چک کردن بیشتر در افرادی دیده می شود که بستگان و نزدیکان آن‌ها از یکی از بیماری‌های اضطرابی رنج می‌برده‌اند. در سابقه خانوادگی این افراد معمولا رفتارهای والدین مثل نگرانی‌های بیش از حد و یا نگرانی توام با بدبینی به چشم می‌خورد.

چرخه‌های وسواس چک کردن یا وارسی کردن
وسواس وارسی مانند سایر وسواس‌ها به دلیل ماهیت بیمار گونه خود معمولا در صورت عدم درمان بسیار پایدار خواهند بود.
یک بیمار وسواسی در چرخه بیماری ابتدا یک شک یا فکر وسواسی را خواهد داشت. این فکر وسواسی بدین صورت است که در ابتدا فرد یک شک یا احساس نگرانی را درمورد یک موضوعی احساس می‌کند و این فکر او را رها نمی‌سازد.

وسواس وارسی و ارتباط آن با وسواس عملی
برای مثال فرد فکر می‌کند که آیا درب خانه را بسته است یا نه.
در مرحله بعد این فکر به قدری قدرتمند می‌شود که باعث می‌شود تا فرد حالتی از اضطراب را تجربه کند.
این اضطراب یک وضعیت مبهم از نگرانی و سردرگمی است و ترس از موضوع مورد نظر را به دنبال دارد. در ادامه فرد احساس می‌کند که برای رهایی از این حالت نیاز به انجام کاری دارد. از همین مرحله پایه وسواس عملی شروع می‌شود.

وسواس و اضطراب
وسواس از انواع اختلالات اضطرابی است که اضطراب و استرس زیادی را برای فرد به همراه دارد و در صورتی که افکار وسواس گونه‌اش به عمل تبدیل شود اضطرابش تا حدودی از بین می‌رود.
برای مثال فرد بعد از این که فکر کرد که آیا درب خانه بسته شده یا نه مجبور به چک کردن می‌شود. بعد از اتمام رفتار وسواسی حال فرد احساس آرامش و راحتی می‌کند.

درمان وسواس چک کردن یا وارسی کردن
بهترین راه برای درمان وسواس چک کردن یا وارسی، کمک گرفتن از یک رواندرمانگر شناختی رفتاری وبهره مندی از درمان شناختی رفتاری است.
معمولا افرادی که وسواس چک کردن دارند، در زمان‌هایی که اضطراب آن‌ها بالاتر است، رفتار وارسی را بیشتر نشان می‌دهند.
به منظور درمان کردن این افراد ما تمرکز خود را بر روی افکار وسواسی که به آن‌ها حمله می‌کند می‌گذاریم. یعنی به آن تفکرات به صورت آگاهانه فکر می‌کنیم. فکر کردن به مسایلی که باعث اضطراب ما می‌شود باعث می‌شود تا به شکل ناخودآگاه آن فکر‌ها از بین بروند. البته این فکر کردن نیاز به یک برنامه و مدل دارد که باید توسط متخصصین روانشناس انجام شود.

درمان وسواس چک کردن با دارو
برای دارو درمانی اختلالات اضطرابی معمولا متخصصین روان پزشک داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین به افراد می‌دهند تا آن‌ها بتوانند همزمان با درمان اضطراب خود کارکرد بهتری داشته باشند و وقتِ کمتری برای رفتارهای وسواسی خودشان صرف کنند. زمانی که اضطراب افراد از بین برود تا حد زیادی بیماری وسواس نیز کاهش پیدا می‌کند