وسواس فکری و عملی

تعریف علمی از وسواس فکری و وسواس عملیافکار ، تصاویرذهنی و یا تکانه های مکرر و پی در پی که حالت مزاحم دارند و باعث ناراحتی فرد می شود و خودش کنترلی بر آنان ندارد که اصولا افراد سعی بر آن دارند که در مقابل این افکار و تکانه ها مقاومت کنند و یا آن ها را متوقف کنند.

در وسواس عملی فرد رفتارهای مکرر و پی در پی را انجام می دهد که دارای تشریفات طولانی است مثل: دست شستن های طولانی ، چک کردن و وارسی کردن های مکرر و یا مرتب کردن ، مثال های نام برده رفتارهای مکرر آشکار را شامل می شود بعد دیگر نا آشکار است مثل : شمردن و یا دعا کردن است. می توان گفت افرادی که به وسواس فکری_ عملی (ocd) دچار هستند معمولا خود را مجبور به انجام تشریفات می دانند که در صورت عدم انجام آن ها دچار اضطراب شده و عصبی می شوند.

نظر دکتران روانشناس و روانپزشکان ما در مرکز تخصصی درمان وسواس این است که ممکن است اغلب ما افکار وسواسی جزئی را در زندگی تجربه کنیم به طور مثال : چک کردن قفل و یا وارسی اجاق گاز و حتی راه رفتن بر روی کاشی های پیاده رو. حال توجه کنید اگر شما هم این موارد را تجربه کرده اید بی شک هم سطحی بوده اند و هم گذرا اما افرادی که دچار مشکل وسواس و یا اختلال وسواس هستند حداقل 1 ساعت در روز یا ساعات زیادی در روز وقت خود را صرف انجام کارهای وسواسی میکنند که این روند باعث مختل شدن فعالیت های روزمره ی فرد میشود.