3000

وسواس در شستشو

وسواس در شستشو، که به عنوان "وسواس شستشویی" نیز شناخته می‌شود، یک نوع اختلال وسواسی-اجباری است. افراد مبتلا به این اختلال دچار باورها و افکار ناقصی هستند که به طور مداوم از آنها در مورد نظافت و شستشو بیمارانه نگرانی می‌کنند. آن‌ها احساس می‌کنند که باید به شدت و به طور مکرر اشیا را شستشو دهند تا از هرگونه آلودگی و عفونت جلوگیری کنند.

وسواس شستشویی می‌تواند باعث تحمل زیادی شود و زمان و انرژی زیادی را از زندگی فرد در بر بگیرد. بیماران این اختلال برای کنترل و کاهش اضطراب خود، به صورت تکراری و مکرر عمل شستشو را تکرار می‌کنند. آن‌ها ممکن است به صورت مکرر دستان خود را بشوینند، از مواد شوینده زیادی استفاده کنند، غسل بیش از حدی بگیرند و یا شیء‌های دیگر را مورد شستشو قرار دهند.
وسواس شستشویی به عنوان یک اختلال روانشناختی شناخته شده است و برای تشخیص و درمان نیاز به مشاوره روانشناسی یا روانپزشکی است. درمان این اختلال ممکن است شامل مداخلات رفتاری-شناختی و مصرف داروها باشد. هدف درمان افراد مبتلا به وسواس شستشویی، کاهش اضطراب و کنترل عملکرد شستشویی مکرر است تا زندگی روزمره آنها تحت تأثیر کمتری قرار گیرد.