3000

وسواس تقارن

وسواس تقارن (Symmetry Obsession) یکی از زیرنوع‌های اختلال وسواسی-اجباری (OCD) در روانشناسی بالینی است. در این نوع از وسواس، فرد تمایل دارد که اشیاء و عناصر محیطی را به شکل دقیقاً متقارن و همسان قرار دهد و هرگونه ناهماهنگی و عدم تقارن را نامطلوب و ناراحت‌کننده می‌پندارد. به طور معمول، این وسواس به شیوه‌های مختلفی مانند ترتیب‌بندی دقیق و هماهنگی اشیاء، تکرار عملیات وسواسی و انجام کارها به تعداد زوج یا تعدادی که باعث تقارن شود، همراه است.

علائم و نشانه‌های وسواس تقارن در مشاوره روانشناسی می‌توانند عبارت باشند از:

1. نگرانی شدید دربارهٔ تقارن و هماهنگی در محیط و اشیاء.
2. تلاش برای قرار دادن اشیاء به شکل دقیقاً متقارن و همسان.
3. احساس ناراحتی و اضطراب زمانی که عدم تقارن و عدم هماهنگی در محیط و اشیاء وجود دارد.
4. تکرار عملیات وسواسی به تعداد زوج یا تعدادی که تقارن را ایجاد کند.
5. اختلال در کارکرد روزمره و کاهش کیفیت زندگی به دلیل زمان و انرژی زیادی که برای تحقق تقارن و هماهنگی می‌گذارد.
6. اضطراب و استرس شدید در صورت عدم قدرت تحقق تقارن و هماهنگی مطلوب.
وسواس تقارن می‌تواند بر کیفیت زندگی و عملکرد روزمره فرد تأثیر منفی بگذارد و اگر تشدید شود، نیاز به مشاوره و درمان وسواس متخصص در این حوزه را می‌طلبد.
درمان‌هایی مانند روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT) و مصرف داروها می‌تواند برای کاهش علائم وسواس تقارن مفید باشد. همچنین، ترکیب درمان دارویی با مشاوره روانشناختی می‌تواند در مدیریت این وسواس مؤثر باشد.

مهم است بدانید که اگر شما یا کسی که می‌شناسید از وسواس تقارن رنج می‌برید، مراجعه به یک متخصص روانشناسی یا مشاوره روانپزشکی تخصصی درمان وسواس الزامی است. آنها قادر خواهند بود روش‌های تشخیصی و درمانی مناسب را برای شما تعیین کنند و راهنمایی لازم را برای مدیریت وسواس تقارن ارائه دهند.