وسواس

وسواس چیست ؟

اگر به نشانه‌ های وسواس در خود یا دیگران توجه کنید می‌توانید آنرا بشناسید. وسواس به معنای تردید و دودلی و در روانشناسی به معنای وسوسه و تردیدهای آزاردهنده در انجام امور و به ویژه در مقوله پاکیزگی است. وسواس از طریق افکار و ترس‌های غیر منطقی فرد را مجبور به تکرار برخی رفتارها می‌کند. شایع‌ترین نوع وسواس، وسواس نسبت به تمیزی و پاکیزه بودن است. فرد وسواسی اغلب از بیماری خود خبر دارد و مدام در تلاش برای مقابله با افکار وسواسی است. فرد وسواسی در شستن و تمیزکردن، در تماس اشیاء با یکدیگر و یا دست انسان، در شمارش اشیاء و چیزها، در چک کردن مسائل ایمنی و... حساسیت افراطی دارد. چگونگی رفتار با فرد وسواسی چیزی است که پس از مشاوره‌ها برای شما ملموس خواهد شد.