3000

نوروفیدبک

نوروفیدبک (Neurofeedback) یک تکنیک درمانی است که برای کمک به بهبود عملکرد مغز و کنترل فعالیت‌های مغزی استفاده می‌شود. در این روش، فعالیت‌های الکتریکی مغز اندازه‌گیری شده و سپس به شخص نمایش داده می‌شود تا او بتواند آن را کنترل کند.
فعالیت‌های الکتریکی مغز با استفاده از الکترودها یا سنسورهایی که بر روی فرد قرار می‌گیرند، ضبط می‌شود. این فعالیت‌ها به صورت سیگنال‌های الکتریکی دریافت شده و به یک کامپیوتر یا دستگاه نوروفیدبک منتقل می‌شوند. سپس، این سیگنال‌ها تجزیه و تحلیل می‌شوند و به شخص نمایش داده می‌شود، معمولاً به صورت بازخورد صوتی یا تصویری.

اهداف نوروفیدبک عبارتند از:
1. آموزش کنترل و تنظیم فعالیت‌های مغزی بهبود یافته.
2. کاهش علائم اختلالات عصبی و روانی مانند اضطراب، افسردگی، اختلال دقت و توجه، اختلال خواب و مشکلات خودکشی.
3. ارتقای عملکرد شناختی و عصبی در حوزه‌هایی مانند تمرکز، حافظه، تصمیم‌گیری و کنترل تن.

نوروفیدبک در حال حاضر در حوزه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله درمان اختلال‌های روانی، بهبود عملکرد ورزشی، مدیریت درد و بهبود عملکرد تحصیلی. این روش در حال توسعه و پژوهش بوده و همچنین نیاز به مطالعات بیشتر و شواهد علمی برای تأیید کارایی و اثربخشی آن وجود دارد.