نشانه های وسواس موکنی

نشانه‌های وسواس در هر کدام از انواع آن دارای ویژگی‌های مشترکی است، اما در ادامه به برخی از ویژگی‌های اختصاصی اختلال موکنی اشاره شده است.

  • کندن افراطی و مداوم موهای سر یا نقاط دیگر در بدن
  • تلاش های مکرر برای کاهش یا قطع رفتار موکنی
  • اختلال در زندگی فردی یا اجتماعی به علت موکنی
  • موکنی یا بی مویی ناشی از بیماری جسمانی دیگر از جمله مشکلات پوستی نیست