نشانه های وسواس

نشانه های وسواسعلائم و نشانه های وسواس گاه به قدری شدیدند که به راحتی قابل تشخیص هستند، اما در نهایت برای درمان و تشخیص وسواس باید به یک روانشناس مراجعه کرد.
اختلال وسواس فکری-عملی، یک اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی افراطی درمورد جزئیات موضوعی و کمال طلبی همراه است، تا حدی که منجر به از دست دادن انعطاف پذیری و کارکرد اجتماعی می‌شود.
در اختلال وسواس فکری عملی افکار وسواس‌ گونه و اضطراب آور با وسواس‌های عملی همراه می‌شود. وسواس‌های عملی، کارهای وسواس‌گونه هستند که فرد برای کاهش وسواس‌های فکری خود انجام می‌دهد. فکرها و رفتارهای وسواس به صورت غیر ارادی وارد ذهن فرد می‌شوند. برای درمان وسواس فکری-عملی از دارو درمانی و رفتار درمانی استفاده می‌شود.

تشخیص نشانه‌های اصلی وسواس
وسواس‌ها شامل افکار، تصاویر ذهنی و تکانه‌های ناخواسته، مزاحم و ناخوشایندی هستند که ناخواسته وارد ذهن فرد می‌شوند. اگر چه این افکار و تصاویر از نظر خود فرد هم بی معنی و غیرقابل باور است، اما نمی‌تواند در مقابل آن‌ها مقاومت کند و در صورت مقاومت دچار اضطراب و احساس ناخوشایندی می‌شود.
در این حالت فرد برای این که اضطراب ناشی از افکار مزاحم خود را کم کند، رفتارهای اجباری انجام می‌دهد. این رفتارها انواع مختلفی دارند.

شایع‌ترین علائم و نشانه‌های وسواس

وسواس به شکل‌های مختلف می‌تواند بروز پیدا کند، اما شایع ترین انواع علائم آن به شرح زیر است:
1 - وسواس قرینگی و اجبار تکرار
2 - وسواس آلودگی و اجبار به شستشو
3 - وسواس شک و تردید و اجبار به چک کردن مکرر
4 - وسواس و اجبار صرفه جویی و ذخیره کردن
5 - وسواس‌های جنسی یا مذهبی و اجبارهای مربوط به آن (داشتن افکار و تکانه های واضح جنسی و یا وسواس‌هایی در مورد وضو گرفتن و نماز خواندن صحیح)