نشانه های افسردگی در بلوغ

نشانه های تشخیص افسردگی در دوره بلوغبلوغ یک زمان منحصر به فرد است که به طور طبیعی ظاهر و رفتار فرد را تغییر می دهد.

به همین دلیل، والدین، معلمان و مراقبان باید از علائم افسردگی در نوجوانان آگاهی داشته باشند، زیرا تا حدودی دشوار است که آنها را از تغییرات رفتاری طبیعی متمایز و متفاوت سازند. نوسانات خلقی، جدایی از والدین و همسویی با همسالان و تمایل به آنها، رفتارهای طبیعی بلوغ هستند.

اما رفتارهایی که موجب آسیب، اجتناب، از بین رفتن تحصیل، رفتارهای پرخطر، شکایت مداوم از ظاهر فیزیکی آنها، ارتکاب جرائم، گریه های غیر منطقی، احساس رد شدن می شود و هیچ کس آنها را درک نمی کند (تیلر، ۲۰۱۷).

از دست دادن علاقه مندی ها، تغییرات وزن، وابستگی بیش از حد به یک والد، نگرانی در مورد مرگ والدین، اختلالات خواب، خستگی نامناسب، عدم تمرکز و بی دقتی می تواند نشانه هایی از افسردگی باشد. چه وقت باید برای کمک بخواهید؟

پژوهش های بیشتری برای تعیین دقیق علت افزایش افسردگی در دوران بلوغ مورد نیاز است، اما تغییرات روحی و رفتاری کودک شما را نادیده نگیرید، زیرا شواهد و آمارها نشان می دهد که خطر افسردگی در نوجوانی افزایش می یابد.

بنابراین از هر گونه رفتار غیر قابل توجیه یا جدید در کودک خود اطمینان حاصل کنید و از یک متخصص پزشکی درخواست کمک نکنید.