نشانه های اضطراب

از کجا بفهمیم دچار اضطراب هستیم؟هر نوع تغییر و یا موقعیتی که موجب واکنش احساس عاطفی در فرد شود، استرس یا فشار روحی گفته می‌شود و اگر میزان آن بیش از حد توان و کنترل و تطابق فرد باشد آن گاه تنش گفته می‌شود. بنابراین، استرس جز ثابت زندگی روزمره است که می‌تواند خوب و مثبت مانند رابطه جدید، موفقیت، ازدواج، بازی و .. باشد و یا بد و منفی مانند کار شدید و طاقت فرسا، بیماری، شکست و .. باشد .

طبق نظر متخصص روانشناس استرس مثبت در ما هیجان و انگیزه به وجود می‌اورد و زندگی را از حالت کسالت آور و یکنواختی خارج می‌کند. ولی حتی استرس مثبت اگر بیش از حد توان فرد باشد اثرات مخربی خواهد داشت. بر اساس نگرش، باور ها و طرز تفکر فرد افراد واکنش یکسانی به استرس نشان می‌دهند. و می‌تواند به شکل عصبانیت، ترس، اضطراب، خجالت، حسادت، شرم، خوشحالی و ... باشد.