نشانه های اختلال شخصیت نمایشی

علائم و نشانه های اختلال شخصیت نمایشی

 

 به طور معمول، افراد دارای اختلال شخصیت نمایشی، از مهارت های اجتماعی قابل توجهی برخوردار بوده، اما از این مهارت در جهت اداره دیگران و جلب توجه سایرین استفاده به عمل می آورند.

 بر این اساس، جلب توجه و در مرکز نگاه ها بودن، یکی از نشانه های حائز اهمیت شخصیت نمایشی تلقی می شود. در سوی مقابل، قرار گرفتن در موقعیت هایی که موجبات مورد توجه نبودن شخص هیستریونیک را برآورده نسازد، سبب ناراحتی و رنج و مشقت او می گردد.

 بروز رفتارهای نامناسب و نامتعارف، از مشخصه های برقراری تعامل شخصیت نمایشی با دیگران به شمار می آید. غالباً این رفتارها در قالب اغواگری و به صورت تحریک آمیز ظهور پیدا می کند.

 از دیگر علائم حائز اهمیت اختلال شخصیت نمایشی، برخورداری از احساسات سطحی و متغیر می باشد. بر این اساس، احساسات شخصیت های نمایشی به سرعت، با تغییراتی همراه می شود. شیوه و طرز گفتار این دسته از افراد، فاقد جزئیات، مبتنی بر حدس، گمان و بسیار افراطی می باشد.

 تلقین پذیر بودن، از دیگر علائم اختلال شخصیت نمایشی به شمار می آید. بنابراین، فرد هیستریونیک، به راحتی تحت شعاع موقعیت های مختلف و افراد قرار می گیرد. ناگفته نماند که ابراز احساسات این افراد رنگ و بوی مبالغه، نمایشی و خودنمایی به خود گرفته است.

 در برخی مواقع، شخصیت نمایشی برای به دست آوردن توجه دیگران، از سلاح تهدید  استفاده به عمل می آورد. خودخواهی و بی ثباتی در روابط، به انضمام تصمیم گیری عجولانه، با وجود فرد مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی پیوند خورده است.

 در این زمینه باید خاطر نشان نمود که شخصیت های نمایشی، همواره به دنبال مهر تایید خوردن از دیگران بوده و به اعمال و رفتارهای خود، پیش از انجام آن ذره ای فکر نمی کنند. همچنین رفتارها و احساسات اغراق شده در رفتار مبتلایان به اختلال شخصیت نمایشی موج می زند.