مشکلات بیوفیدبک

مشکلات و محدودیت‌های بیوفیدبکبا توجه به اینکه بیوفیدبک می‌تواند شرایط عمومی مربوط به سلامت بیمار را بهبود بخشد، این درمان ممکن است به صورت سیستماتیک باعث بهبود شرایط بدون ایجاد مشکل یا خطر خاص برای بیمار شود. به هر حال افرادی که دارای مشکلات ادراکی هستند ممکن است در هنگام اتخاذ اقدامات لازم برای درمان موفقیت‌آمیز با مشکل مواجه شوند.

استفاده از الکترودها و سایر ابزارهای مکانیکی عجیب ممکن است باعث ایجاد احساس نگرانی و تشویش در بعضی بیماران شده و در نتیجه بر سیگنال‌های دریافت شده از بدن بیمار تاثیر گذارد. وضعیت غیرعادی در این شرایط می‌تواند به خاطر صدای ناشی از سیگنال‌های الکتریکی، دمای بیش از حد اطاق، یا تماس ضعیف بین الکترودها و پوست ایجاد شود.
با توجه به اینکه تجهیزات بیوفیدبک عمدتاً برای درمان با این روش طراحی شده‌اند، این ابزارها به مقدار کافی برای تامین نیازهای درمانی همه افراد مناسب نیستند. در حقیقت تجهیزات ارزان‌قیمت‌تر مورد استفاده در این شرایط، نتایج به نسبت ضعیف‌تری را برای درمان ایجاد خواهند کرد.

برخی از انتقادات مطرح شده درباره روش بیوفیدبک بیان می‌کنند این درمان چیزی بیش از یک روش پرهزینه برای ریلکس کردن عضلات نیست. در حقیقت در صورت نیاز به تعداد جلسات درمان متعدد هزینه درمان با این روش برای بیمار به‌طور مشخص افزایش پیدا می‌کند و بسیاری از موسسات ارائه دهنده خدمات بیمه هزینه این درمان را پوشش نمی‌دهند