مشاوره افسردگی آنلاین

دلایل مراجعه برای مشاوره افسردگیمواردی که در زیر ذکر شده می تواند از نشانه های بارز ابتلا به افسردگی در افراد باشد. در صورت داشتن این علائم پیشنهاد می‌شود هرچه زودتر به مشاوره افسردگی به کلینیک مراجعه کنید :

افراد افسرده دارای حالات روحی غمگین و افسرده هستند و تمایل زیادی به اشک ریختن دارند و به مشاوره افسردگی نیاز دارند و بطور دائم از محیط اطراف خود گله دارند و شکایت می کنند.
همواره کارهای مهم و روزمره خود را به تعویق می اندازند.
تمایل زیادی به انزوا دارند و از دیگران کناره می گیرند.
همواره نسبت به گذشته احساس شکست میکنند و نسبت به آینده بدبین هستند.
درخود احساس گناه میکنند و همواره خود را از بابت اشتباهات خود سرزنش می کنند.
این افراد بدلیل کم شدن ترشح هورمون های درونریز خود مانند هورمون احساس گرسنگی، اشتهای خود را از دست می دهند و دچار کمبود وزن می شوند.
حالات پرخاشگرانه و برانگیختگی در مواجه با کوچکترین تحریک ها و تکانه ها را دارند.