فواید گروه درمانی

آیا گروه درمانی واقعا مفید است؟گروه درمانی، به خصوص در برخی موارد خاص می تواند کاملا موثر واقع شود.

محققان در تحقیقی که در سال ۲۰۱۴ به چاپ رسید، نتایج بیماران در خارج از کلینیک را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که گروه درمانی گزینه مناسبی برای درمان افسردگی برخی بیماران بوده است.

طبق مقاله ای که در نظارت انجمن روان شناختی آمریکا منتشر شد، گروه درمانی در زمینه درمان اختلالات زیر کاربرد چشمگیری دارد:

اختلال هراس
اختلال دو قطبی
اختلال وسواس فکری عملی
اضطراب اجتماعی
سو مصرف مواد