فواید بروز استرس

فوائد بروز استرس 

علائم استرس هر چند در بلند مدت باعث دشواری‌های مختلف می‌شود اما در کوتاه مدت فرد را برای مقابله فوری با عوامل استرس زای بیرونی آماده می‌کند. 

بدن انسان هورمون‌هایی در زمان استرس ترشح می‌کند که باعث افزایش علائم حیاتی مثل ضربان قلب و تنفس و افزایش خون رسانی به اندام‌هایی که به خون بیشتری برای مقابله با عامل استرس‌زا دارند، می‌شود.

 افزایش این کارکردها در کنار کاهش برخی فعالیت‌های دیگر بدن مثل فعالیت دستگاه گوارش، بدن را برای واکنش فوری در مبارزه با عامل استرس‌زا یا فرار از موقعیت استرس‌زا آماده می‌کند. 

با وجود این فوائد، مزمن شدن استرس می‌تواند آسیب‌هایی برای فرد ایجاد کند. در این مرحله علائم اضطراب در واقع در فرد ایجاد می‌شود. 

برون ریزی استرس و اضطراب نشان می‌دهد که فرد باید برای درمان اضطراب و درمان استرس خود گامی بردارد. مشاوره کنترل استرس برای تعیین بهترین روش به شما کمک خواهد کرد.