غلبه بر خود کم بینی

راهکارهای غلبه بر خود کم بینی

 

 غلبه بر خود کم بینی غلبه بر عادتی چندین ساله است. بنابراین شاید مقابله با آن برایتان سخت به نظر برسد.

 بنابراین بهتر است از یک روانشناس کمک بگیرید تا روی عزت نفس و اعتماد به نفس شما کار کند. در کنار کاری که یک روانشناس برای شما می‌کند، راه‌های زیر هم کمک کننده خواهد بود: 

1 - خودتان را تشویق کنید. سعی کنید در طول روز کارهایی را که خوب انجام داده اید پیدا کنید و خودتان را بابت آن‌ها تشویق کنید.

 

 2 - گاهی اوقات احساس ضعف و خود کم بینی ریشه در واقعیت دارد. اگر واقعا در مسئله‌ای مهارت ندارید، تلاش و تمرین کنید، مهارت را به دست آورید تا اعتماد به نفستان بالا برود.

 

 3 - اگر فقط در موقعیت‌های خاصی احساس خود کم بینی می‌کنید، این موقعیت‌ها را پیدا کنید.

 

 4 - اگر افراد خاصی هستند که این احساس را در شما به وجود می‌آورند، رابطه‌تان را با آن‌ها تنظیم و مدیریت کنید.

 

 5 - بدانید همه انسان‌ها ضعف دارند و این فقط شما نیستید که گاهی اوقات کارهایی را بد انجام می‌دهید یا برخی صفات بد دارید. با دقت کردن در زندگی دیگران متوجه نقاط ضعف آن‌ها می‌شوید.

 

 6 - ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید. شاید این جمله بسیار کلیشه‌ای به نظر بیاید، اما در واقعیت اغلب افراد جوانب منفی زندگی شخصی خود را مخفی می‌کنند.