عوامل خطرساز ازدواج

عوامل خطرساز ازدواج

عوامل خطرساز به ویژگی ها، شرایط یا وضعیتهای اشاره دارد که احتمال بروز مشکل را افزایش می‌دهند. عوامل خطرساز لزوما رابطه علی با مشکل ندارند. یعنی همیشه و در همه افراد ممکن است وجود این شرایط منجر به وقوع مشکلات نشود اما در کسانی که این شرایط را دارند در مقایسه با افرادی بدون این شرایط هستند احتمال بروز مشکل بیشتر می شود. عوامل خطرساز ازدواج ممکن است با ویژگی های شخصیتی و رفتاری، الگوهای ارتباطی و نگرش‌های طرفین ازدواج با شرایط خانوادگی اجتماعی و اقتصادی و حتی تجارب گذشته آنها مرتبط باشد. بر اساس نتایج مطالعات مختلف مردان و زنانی که این شرایط را دارند احتمالاً در رابطه زناشویی دچار مشکل خواهند شد. بنابراین حل و فصل این مسائل قبل از ازدواج بسیار مهم است و بخشی از فرایند آمادگی افراد برای ازدواج محسوب می شود. مهمترین عوامل خطرساز و هشدار دهنده در فرایند ازدواج عبارتند از: خشونت کلامی و فیزیکی در رابطه بی ثباتی در روابط قبل از ازدواج تجربه خشونت در خانواده تعارضات شدید والدین در خانواده مخالفت خانواده با ازدواج ناسازگاری خانواده با ازدواج مشکل مالی زوجین وابستگی به خانواده عزت نفس پایین تکانشگری کنترل گری ترس از رهاشدگی ترس از صمیمیت درگیری ذهنی از رابطه قبلی وضعیت شغلی بی ثبات غیرقابل انعطاف بودن، بدگمانی و سوءظن ازدواج برای فرار از مشکلات افسانه سازی و ایده آل گرایی در ازدواج یکی از اشتباهاتی که در روند ازدواج اتفاق می افتد افسانه سازی و خیال پردازی است.