علائم افراد وسواسی

افراد وسواسی اصولا یک سری کارهای وسواسی انجام می دهند به شکلی که انگار نیرویی آن ها را وادار به انجام این کارها می کند. بعضا بیماران وسواسی در حین شرح حال دادن اقرار می کنند که اگر پاسخ ارضا کننده به نیازِ کمک به دیگران ندهند، احساس می کنند اتفاق بد یا هولناکی می افتد. اگر چه امکان ندارد که این افکار هولناک محقق شود اما فرد وسواسی به شدت از این افکار رنج می کشد.


یکی دیگر از علائم افراد وسواسی این است که این وسواس های فکری یا اجبارها به ناراحتی های قابل توجهی منجر می شوند و وقت گیر هستند، وقتی ذهن شما تمام وقت در حال دستور دادن به کمک کردن به دیگران باشد، وقت شخصی شما ضایع شده و این اقدامات کمکی به طور قابل ملاحظه ای با کارهای روزمره و یا کارکرد شغلی و فعالیت ها و روابط اجتماعی شما  تداخل می کند.