علائم افراد خجالتی و کم‌رویی

علائم افراد خجالتی و کم‌رویی

 

 خجالت کشیدن و خجالتی بودن با علائم و نشانه‌هایی همراه است که از روی آن‌ها می‌توان به این ویژگی پی برد. مهم‌ترین نشانه های خجالتی بودن را می‌توان در موارد زیر پیدا کرد:

 

 1 - ضعف در تصمیم‌گیری

 همانطور که اشاره کردیم، کسانی که به عنوان خجالتی و کم‌رو معرفی می‌شوند، اعتمادبه‌نفس اندکی دارند. همین ویژگی باعث می‌شود که دائما برای تصمیم‌گیری درباره مسائل گوناگون دچار تردید شوند.

 این افراد هنگام تصمیم‌گیری در هر موقعیتی بیش از آنکه به نیاز و علاقه خود توجه کند، به فکر این است که واکنش دیگران در برابر او چیست؟

 

 2 - استرس همیشگی

 استرس و اضطراب صاحبخانه خجالت هستند  کسانی که به خجالت و ترس از جمع مبتلا هستند، از قرار گرفتن در هر موقعیت و شرایط جدیدی دچار استرس و اضطراب می‌شوند.

 این استرس آرامش ذهنی آن‌ها را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که به طور دائم از جمع فاصله بگیرند و فعایت‌های خود را به صورت فردی و تکنفره انجام دهند.

 این استرس در مواقعی که زیاد باشد، با علائم جسمی هم همراه می‌شود. مانند لکنت زبان، لرزش دست‌ها یا صدا، عرق کردن و ... .

 

 3 - عدم توانایی در دفاع از خویش

 خجالتی بودن باعث می‌شود که در برابر دفاع از خود و دریافت حقتان کوتاهی کنید و همیشه حق را به دیگران بدهید. 

برخی افراد این ویژگی را با مهربانی و فداکاری اشتباه می‌گیرند. در حالیکه مهربانی و فداکاری هیچ تقابلی با دفاع از خویش ندارد.