علائم اضطراب

ٰعلائم فیزیولوژیکی اضطراب1- لرزش

2- پيچش‌های عضلانی

3- احساس لرز و سردرد

4- كمردرد از علائم اختلالات اضطرابی

5- تنش عضلانی

6- احساس تنگی نفس

7- خستگی مفرط

8- رفلكس از جا پريدن

9- بيش فعالی اتونوميک

10- گل انداختن يا رنگ پريدگی

11- تپش قلب (تاكيكاردی)

12- تعريق

13- سردی دست‌ها

14- اسهال

15- خشكی دهان

16- تكرر ادرار

17- اشكال در بلع