طول مدت درمان

شروع روان درمانیطول مدت درمان در هر جلسه و تعداد دفعات مراجعه معمولا هفته‌ای یک‌بار یا یک‌هفته در میان است و هر جلسه نیز ۴۵ تا ۶۰ دقیقه طول می‌کشد.
روان درمانی می‌تواند در کلینیک یا مطب صورت بگیرد. جلسات گروهی با هدف تمرکز بر امنیت و ثبات نیز برگزار می‌شود. گاهی نیز درمان در صورت پذیرش فرد از سوی بیمارستان، در بیمارستان انجام می‌شود.