طول دوره روان درمانی

روان درمانی چه مدت طول می‌کشد؟مدت زمان و بسامد جلسات درمان به عوامل مختلفی بستگی دارد:

1 - بیماری مشخص و موقعیت فرد؛

2 - شدت علائم موجود در فرد؛

3 - مدت زمانی که فرد علائم مشکلات روانی را داشته یا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرده است؛

4 - میزان پیشرفت فرد؛

5 - میزان استرسی که فرد تجربه کرده است؛

6 - میزان مداخله مشکلات روحی-روانی در زندگی روزمره‌ی فرد؛

7 - میزان حمایت خانواده و نزدیکان از فرد،

شاید درمان چند هفته و در کوتاه‌مدت به طول بینجامد؛ شاید هم وجود مشکلات بلندمدت جدی روند درمان را طولانی‌تر کند.