شایع‌ترین علائم و نشانه‌های وسواس

وسواس به شکل‌های مختلف می‌تواند بروز پیدا کند، اما شایع ترین انواع علائم آن به شرح زیر است:

  • وسواس قرینگی و اجبار تکرار
  • وسواس آلودگی و اجبار به شستشو
  • وسواس شک و تردید و اجبار به چک کردن مکرر
  • وسواس و اجبار صرفه جویی و ذخیره کردن
  • وسواس‌های جنسی یا مذهبی و اجبارهای مربوط به آن (داشتن افکار و تکانه های واضح جنسی و یا وسواس‌هایی در مورد وضو گرفتن و نماز خواندن صحیح)