سوالات مراجع وسواسی

سوالات کلیدی افرادی که به مشاوره وسواس مراجعه میکنند، کدامند؟معمولا سوالات افراد وسواسی در بسیاری جهات شبیه هم است و بیشتر ازینکه درمورد مساله ای بیش از حد حساس هستند و مدام یک کار را چندین بار تکرار می کنند شاکی اند. به عنوان مثال :
دوستی سوال کرده که به هیچ عنوان نمی تواند وسواسی اش را کنار بگذارد و بیماری اش هر روز بیشتر و بیشتر می شود. آیا باید به مشاور مراجعه کند یا به روانشناس ؟
برای درمان وسواس شستشو چه راهکاری دارید؟
راه های مقابله با وسواس فکری و عملی چیست؟
چگونه می توان از شر افکار پلید مذهبی خلاص شد؟
برای درمان وسواس نجاست چه کنم؟
با کسانی که نجس و پاکی برایشان مهم نیست چه بایدکرد؟
مدتی است که به خاطر افسردگی دچار وسواسی شدم. آیا باید افسردگی را درمان کنم یا وسواسی را؟ به چه کسی مراجعه کنم؟
نقش استرس در وسواسی چیست؟
وسواس فکری در مورد مرگ یا وقوع اتفاقات بد را چگونه از خود دور نگه داریم؟
آیا ترس از وسواس شدن هم خودش وسواسی است؟
انواع وسواس فکری کدامند؟
تفاوت وسواس فکری با وسواس عملی چیست؟
وسواس فکری خطرناک تر است یا وسواس عملی ؟
آیا بعد از قطع دارو دربیماران وسواس ممکن است وسواسی آن ها برگردد یا عود کند؟
وسواس فکری کودکان چه علائمی دارد؟