زمان مناسب روان درمانی

چه زمانی بهتر است به سراغ روان درمانی برویم؟به دلیل تصورات غلط بسیاری که در مورد روان درمانی وجود دارد، ممکن است تمایلی به امتحان کردن این متد درمانی نداشته باشید.
حتی اگر از واقعیت امر و وجود مشکل آگاه باشید، ممکن است برای شروع درمان احساس تردید و اضطراب کنید.

احساس افسردگی، اضطراب یا عصبانیت خوشایند نیست.

غلبه بر این احساسات ارزشش را دارد که یه روان درمانگر مراجعه کنید. اگر کیفیت زندگی شما آنطور نیست که انتظارش را دارید، روان درمانی می‌تواند به شما کمک کند.

برخی افراد نیز بعد از اینکه یک مدت طولانی احساس افسردگی، اضطراب یا عصبانیت داشته‌اند، سراغ روان درمانی می‌روند.

برخی نیز برای درمان یک بیماری مزمن که سلامت عاطفی یا جسمی آنها را به خطر انداخته سراغ این درمان می‌روند.

با این حال، مشکلات کوتاه‌مدت دیگری نیز وجود دارد که نیازمند درمان هستند:

طلاق
تنهایی
احساس درماندگی در محل کار جدید
یا غمِ از دست دادن یکی از عزیزان