روش های کنترل خشم

راه و روش های کنترل خشم و عصبانیت به روش مانتراراههای کنترل خشم به سبک مانترا روشی کاملا ساده اما تاثیری فوق العاده خواهد داشت چرا که این روش در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و مورد تایید قرار می گیرد.
عصبانیت یکی از واکنش های عاطفی اساسی ما است و گاهی اوقات یک هشدار خوبی است که همه چیز در زندگی ما خوب نیست. در برخی موارد خشم «حق» شماست که احساسش کنید. خشم حس ما را از عدالت و مسئولیت اجتماعی کنترل می کند.
این کار به ما کمک می کند تا به انگیزه ایجاد تا مسئولیت پذیری، رفتاری انسانی تر و اخلاقی تر داشته باشد. طبق بررسی های یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه ایالتی آمریکا می تواند نشان دهد که خشم می تواند به اندازه گیری ها به مردم کمک کند تا به عنوان همدردی قدمی داشته باشند. پاسخ های خود را به تفکر بیشتر بپردازید.تصمیم بگیرید که آیا می توانید به شیوه واکنش نشان دهید و اینکه آیا آن را به بهترین شکل به شما خدمت می کنید پس برای کنترل خشم با ما همراه شوید.