دلایل استرس مالی

دلایل استرس مالی چیست ؟

برخی از باورها و عقاید غیرمنطقی که در بروز استرس نقش دارند شامل موارد زیر می شوند: انتظارات بسیار زیاد از خود، درماندگی، تمایل به سرزنش، درماندگی عاطفی، نگرانی بیش از حد، اجتناب از مشکلات، وابستگی و نیاز به تایید شدن

1 - عزت نفس پایین، از دلایل استرس مالی

افرادی که عزت نفس پایین دارند و احساس بی ارزشی می کنند مدام در اضطراب به سر می برند. آنها فکر می کنند که توانایی به دست آوردن هیچ کاری را ندارند و هر چقدر تلاش کنند دستاوردی به دست نخواهند آورد. احساس عزت نفس پایین عزت نفس پایین، از دلایل استرس مالی

افرادی که عزت نفس پایین دارند و احساس بی ارزشی می کنند مدام در اضطراب به سر می برند. آنها فکر می کنند که توانایی به دست آوردن هیچ کاری را ندارند و هر چقدر تلاش کنند دستاوردی به دست نخواهند آورد. احساس خود کم بینی و بی ارزشی برمیگردد. این افراد بهتر است ابتدا با راهکارهایی عزت نفس و اعتماد به نفس خود را تقویت کنند تا استرس آنها در بیشتر مسائل کاهش یابد.

2 - تمرکز بر جنبه های منفی 

افرادی که مادام بر جنبه های منفی زندگی تاکید می کند و به اصطلاح نیمه خالی لیوان را میبیند دچار استرس و افسردگی می شوند. آنها با دیدن کوچکترین نشانه ای، امور را به بدترین شکل ممکن تعبیر و تفسیر می کنند. فردی که دچار استرس مالی است به محض افزایش هزینه‌های زندگی یا پیش آمدن چالش دچار نگرانی و دلشوره می شود گفتگوهای منفی با خود را آغاز می‌کند.

3 - درامد ناکافی یا بیکاری

از دیگر دلایل استرس مالی درآمد ناکافی برخی افراد است. زیاد شدن هزینه های زندگی و ناتوانی در پرداخت آنها منجر به استرس و نگرانی می شود. تعویض شغل یا داشتن شغل دوم می تواند این استرس آنها را تا حد زیادی کاهش دهد.

یکی دیگر از دلایل استرس شغلی، بیکاری افراد است این بیکاری می تواند کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد. برخی افراد ممکن است در برخی فصول یا ماه های سال دچار رکود اقتصادی شوند. بیشتر اوقات در افراد تحصیل کرده این بیکاری را تجربه می کنند. آنها ممکن است به دلیل اینکه نتوانسته اند از پس هزینه‌های خود برآیند به کارهایی با دستمزد پایین تر رو بیاورند.

4 - بدهکاری

کسانی که وام زیادی می گیرند و یا زیر بار قرض هستند دچار استرس مالی می شوند.این افراد با کم کردن قرض ها و کار بیشتر می توانند بدهی خود را پرداخت کنند. اما در صورتی که نتوانند آن را بپردازند بهتر است با فروش برخی اجناس هزینه را تامین کنند تا از فشار استرس رهایی و  تخلیه روانی شوند. 

5 - برنامه ریزی نادرست 

کسانی که برای خرج و مخارج خود برنامه ریزی صحیحی ندارند و ولخرجی های زیادی می کنند. ممکن است به ناگهان متوجه شوند که برای آخر ماه کم آورده اند. همین عامل سبب بروز استرس مالی در آنها می‌شود. ولخرجی های بیش از حد و ضعف در مدیریت خارج خانه منجر به هزینه های زیاد می‌شود. این افراد ممکن است در مواقع بحرانی که نیاز به هزینه زیادی دارد دچار کمبود مالی  شوند و استرس زیادی سراغشان بیاید. آن ها متوجه می‌شوند که تمام پس انداز خود را خرج کرده اند و دچار مشکل مالی شده اند.