درمان وسواس فکری

وسواس فکریوسواس تکرار استرس زای یک فکر یا رفتار و شکلی از اختلال روانی یا یک بیماری است که باعث می‌شود افکاری در ذهن فرد وجود داشته باشد که منجر شود او دست به اعمالی اجباری بزند.
این که گاه یک کار را به طور مکرر انجام می‌دهیم بی آن که لازم باشد، مانند تمیز کردن بیش از حد خانه یا این که به یک چیز به طور مداوم می‌اندیشیم مثل آیا گاز را خاموش کردم؟،
می‌تواند هشداری برای ابتلا به وسواس باشد. این اختلال در روانشناسی، به اختلال وسواسی-جبری (Obsessive-Compulsive Disorder) مشهور است که به آن وسواس فکری-عملی نیز می‌گویند.