درمان فوبیا

درمان فوبیاشاید با خود فکر کنید ترس من هر چقدر هم شدید باشد نیازی به درمان ندارد؛ چرا که فوبیا هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما بسیاری از فوبیاها نیاز به درمان دارند.

فوبیاها و هراس‌ها با استفاده از روان درمانی و دارو درمانی یا ترکیبی از هردو درمان‌پذیر هستند،