درمان افسردگی در بلوغ

درمان افسردگی در دوره بلوغ

درمان اختلال افسردگی می‌تواند چالش برانگیز باشد شناخت و درمان بیماری افسردگی باید به خوبی و به سرعت انجام گردد. افزایش طولانی مدت و سر و کله زدن با این بیماری به مدت طولانی می ‌تواند سبب به وجود آمدن اختلالات بسیار زیاد شود. انجام مشاوره روانشناسی نظر مشاوران مراکز مشاوره می تواند بسیار مهم و موثر باشد و از بسیاری از خطرات جلوگیری نماید. بنابراین خانواده ها ضمن آموزش های لازم بایستی به صورت تک نفره یا گروهی برای انجام مشاوره در این زمینه اقدام نمایند. در موارد حاد که درمان های رفتاری توسط روانشناس پاسخگو نیست استفاده از داروها و درمان های دارویی پیشنهاد می ‌شود.