درمان اختلال شخصیت نمایشی

راهکارهای درمان اختلال شخصیت نمایشی

 

 از آنجایی که افراد مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی، مشکل و رفتارهای نامناسب خود را نمی پذیرند، درمان این قبیل افراد با پیچیدگی و سختی زیادی همراه می باشد.

 دارو درمانی، یکی از روش های در دسترس برای درمان شخصیت های نمایشی به شمار می رود.

 تجویز دارو توسط روانپزشک، به منظور درمان علائم پریشانی، افسردگی و اضطراب در آنها صورت می گیرد. از دیگر روش های کاربردی برای درمان اختلال شخصیت نمایشی، رویکرد شناختی رفتاری می باشد.

 این شیوه درمان برای توسعه نحوه تفکر و منطقی و سنجیده عمل کردن، برای افراد هیستریونیک بسیار مناسب و تاثیر گذار می باشد.

 شخصیت های نمایشی در وجود خود از الگوهای فکری غلط و رفتارهای ناخوشایند و نامناسب برخوردار می باشند.

 به همین سبب، اصلاح الگوهای فکری و رفتاری این افراد می تواند شخصیت و روحیات آنها را دستخوش تغییرات مثبت و مطلوب قرار دهد. از دیگر روش های درمانی در این زمینه، روش تحلیلگری می باشد.

 در این روش با آشکار سازی دلایل و عوامل زیربنایی اختلال، درصدد کاهش و به حداقل رساندن واکنش های احساسی فرد بر می آیند. 

همچنین از روش زوج درمانی و خانواده درمانی نیز برای درمان اختلال شخصیت نمایشی بهره برده می شود.

 چراکه افرادی که با شخصیت نمایشی زندگی می نمایند، خواسته و ناخواسته تحت شعاع اختلال هیستریونیک می باشند.

 لازم به ذکر است که زوج درمانی و خانواده درمانی، برای شناسایی عوامل تشدید کننده، به انضمام ارزیابی تعاملات افراد با همدیگر، در دستور کار قرار می گیرد.

 برای بهبود و ارتقای سطح تفکر افراد دارای شخصیت نمایشی، تمرین های هماهنگ کننده بدن و ذهن نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 بر این اساس، انجام تمرین هایی نظیر تای چی، مدیتیشن و یوگا، در کنار درمان بیوفیدبک، برای این دسته از افراد مثمر ثمر و مناسب قلمداد می گردد.