درمان اختلال بدریخت انگاری

بعضی از افراد مبتلا به اختلال بدریخت انگاری، برای تغییر احساسشان نسبت به ظاهری که دارند، دست به عمل‌های جراحی زیبایی می‌زنند اما این کار نه تنها مشکلشان را حل نمی‌کند بلکه احساس بدی که نسبت به خود دارند را، تشدید می‌کند.

ممکن است فرد در یک چرخه تکراری عمل‌های زیبایی قرار بگیرد و برای فرار از احساسات ناخوشایند خود، عمل‌های پی در پی انجام دهد.

بهترین پیشنهادی که می‌توانید به این افراد داشته باشید، مراجعه به روانشناس و دریافت مشاوره است. روانشناسان برای درمان از دو رویکرد شناختی رفتاری و دارو درمانی بهره می‌برند