خواب های آشفته

پیامدهای دیدن رویاهای آشفته 

کابوس دیدن می تواند منجر به ایجاد مشکلاتی در زندگی فرد شود :

 1- کابوس دیدن مانع از خواب راحت و کافی فرد در طول شب می‌شود و می‌تواند به خستگی و خواب آلودگی در طول روز منجر شود. این خواب آلودگی می‌تواند به مشکلاتی در مدرسه یا کار منجر شود، یا فرد در کارهای روزمره خود مانند رانندگی و تمرکز کردن دچار مشکل شود.

 2- ادامه پیدا کردن کابوس‌هایی که فرد را رنج می‌دهد، می‌تواند مشکلات روحی و روانی مانند افسردگی و اختلال اضطرابی ایجاد کند. لازم است با علائم این اختلالات آشنا شوید تا هرچه زودتر برای درمان آن‌ها اقدام کنید.

 3- فرد می‌ترسد که اگر بخوابد مجدد کابوس ببیند و به همین دلیل از رفتن به رخت خواب خودداری می‌کند.

 4-. درمان اختلال کابوس درمان کابوس بسیار ضروری است چرا که همانطور که گفتیم مشکلات فراوانی را در خواب افراد و به ویژه برای کودکان به وجود می‌آورد. 

اگر کابوس باعث ناراحتی یا اختلال در خواب افراد و یا دخالت در عملکرد روزانه فرد شود، درمان آن می‌تواند از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند. در درمان کابوس باید ابتدا به کشف علت زیربنایی پرداخت.

 

 گزینه‌های درمانی که مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:

 درمان پزشکی و دارویی اگر کابوس با یک وضعیت پزشکی مرتبط باشد، باید مشکل اصلی پزشکی درمان شود تا کابوس‌های فرد از بین برود. وضعیت پزشکی ممکن است با بیماری‌های جسمانی در ارتباط باشد. برای درمان کابوس دارو درمانی به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. م

مکن است دارو برای رفع سایر اختلالات همراه فرد مانند افسردگی و یا استرس پس از سانحه استفاده شود تا با بهبود این بیماری‌ها، کابوس‌های فرد نیز کاهش یابد. یکی از داروهایی که برای درمان اختلال کابوس تجویز می‌شود، پراسوزین نام دارد و اغلب برای کابوس‌های تکراری و مزمن مؤثر است. 

درمان کابوس با کاهش استرس و اضطراب در صورتی که استرس و اضطراب شدید منجر به کابوس دیدن و رویاهای آشفته می‌شود، لازم است از روش‌های درمانی کنترل اضطراب و استرس استفاده شود. بسیاری از تنش‌ها و اضطراب‌ها توسط خود فرد و به تنهایی قابل کنترل نیستند و از طرفی آسیب فراوانی را به روان فرد وارد می‌کنند. 

روش روان‌درمانی در فرآیند روان درمانی متخصص روانشناس از فرد می‌خواهد تا کابوس‌های خود را به همراه جزئیات آن‌ها شرح دهد. این کار در جلسات متعدد و به صورت منظم صورت می‌گیرد. همچنین فرد مشکلات و اختلالاتی را که از کابوس‌ها ناشی می‌شوند، برای مشاور توضیح می‌دهد.