خصوصیات فرد وسواسی

افراد وسواس چه خصوصیاتی دارند؟خصوصیات افراد دارای وسواس فکری و عملی در نوع رفتار و کارهایشان مشهود است. شما اگر یک ساعت با این شخص صحبت کنید یا رفتارهای او را زیر نظر داشته باشید متوجه می شوید با افراد عادی کاملا متفاوت است.

مثلا این نوع افراد بی جهت پرخاشگر می شوند
یک کار را بارها تکرار می کنند. مثلا خود را بارها می شویند. روی محل قرار گیری اجسام حساسیت به خرج می دهند و مدام یک چیز را مرتب می چینند.
این افراد مدام فکر میکنند دیگران صدمه و آسیب می بینند یا فرزندانشان در خطر هستند.
بعضی از انواع وسواسی، وسواس روی ظاهر است. این افراد معمولا روی ظاهر خود حساس هستند و مدام خود را جلوی آینه وارسی می کنند.
تاکنون چیزی درباره وسواسی احتکار شنیده اید؟ افرادی که دچار وسواسی احتکار هستند نمی توانند وسائل قدیمی و بلااستفاده خود را دور بیاندازند و فکر میکنند چیز زیادی از دست می دهند.
وسواس تقارن: افرادی که دچار وسواس تقارن هستند مدت ها وقت لازم دارند تا صورت خود را اصلاح کنند یا حتی یک کار ساده را آنقدر به دقت انجام می دهند که شما از دیدنش خسته می شوید چه برسد به خودش که مدام درحال تکرار است.
وسواس تردید چه نوع وسواسی است؟ افرادی که دجار وسواس تردید هستند مدام در حال وارسی هستند که ببینند این کار را به درستی انجام داده اند یا خیر.