حمله اضطراب و پانیک

از حملات و اختلال پانیک چه می‌دانید؟آیا پنیک اتک همان حمله اضطراب و وحشت است...؟
از تفاوت حمله اضطراب و پنیک اتک چه می‌دانیم؟

“حملات اضطراب” و “حملات وحشت” یا همان پنیک اتک دو اصطلاحی هستند که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند و معمولا درمورد تفاوت حمله اضطراب و پنیک اتک بحث فراوان می‌شود. آنها معمولاً توسط افراد عادی با هم اشتباه گرفته می شوند و اغلب به جای هم استفاده می شوند.
با این حال، در واقع یک تفاوت بزرگ بین آنها وجود دارد که درک آن بسیار مهم است. برای بررسی بهتر این تفاوت و سایر تفاوت‌ها، در این مقاله هر دوی این اختلالات را بررسی خواهیم کرد. حمله اضطراب چیست؟

اضطراب عبارت است از احساس جنگ یا گریز که ناشی از یک تهدید قابل درک در ذهن است. به طور کلی در زمان استرس احساس اضطراب می‌کنید. این احساس ترش می تواند مربوط به مدرسه، کار یا سایر زمینه های زندگی شخصی شما باشد. این ترس‌ها گاها طبیعی هستند اما حمله اضطراب زمانی رخ می‌دهند که از ترس اینکه اتفاق بدی رخ دهد نگرانی شدیدی را احساس کنید.