جلسه درمان بیوفیدبک

جلسه درمان بیوفیدبک چگونه است؟در هنگام شرکت در جلسات درمان بیوفیدبک، پزشک معالج معمولاً مجموعه‌ای از حسگرها را به نقاط مختلف بدن بیمار متصل می‌کند.
این حسگرها توسط پزشک معالج به محل‌های مناسب متصل شده و از طریق آن‌ها سیگنال‌های الکتریکی به یک نمایشگر ارسال می‌شود.
در بسیاری از مواقع این سیگنال‌ها برای بیمار بر روی نمایشگر قابل مشاهده است. داده‌های جمع آوری شده با این روش در ادامه به شکل نور، تصاویر، یا صدا مجدداً بررسی می‌شود تا واکنش خاص فیزیولوژیک بدن بیمار نسبت به آن‌ها مشخص گردد. به این ترتیب فرد می‌تواند با نحوه واکنش بدن خود نسبت به تغییر در شرایط، احساسات، یا رفتار آشنا شود.

در ادامه آشنایی با نحوه کنترل فعالیت‌های بدن می‌تواند بهبود مشخص در سلامت فیزیکی و ذهنی بدن ایجاد کند. برای مثال، فردی که با سردرد مکرر و میگرن مواجه است، به این ترتیب می‌تواند با عضلات مرتبط با سردرد آشنا شده و از ریلکس کردن آن‌ها برای کاهش درد خود استفاده کند.
همچنین در طول این جلسات، تکنیک‌های عمومی ریلکس کردن همچون مدیتیشن، تنفس عمیق، تجسم هدایت شده (guided imagery) و نیز ریکلس کردن عضلات به بیمار آموزش داده خواهد شد.

یک جلسه بیوفیدبک در شرایط عادی بین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه ادامه پیدا می‌کند. به هر حال، طول مدت هر جلسه، تعداد جلسات مورد نیاز، و نوع تکنیک‌های استفاده شده برای درمان به مشکل بیمار و سرعت یادگیری فرد برای کنترل عملکردهای فیزیولوژی غیرارادی بدون استفاده از دستگاه بستگی دارد.