تفاوت ترس و فوبیا

تفاوت ترس و فوبیا در چیست؟فوبیا به طور کلی ترسی مبالغه آمیز و نامعقول است که اضطرابی شدید را با خودش به همراه دارد. ما زمانی که با یک موضوع ترسناک مواجه می‌شویم، داشتن حس ترس یک واکنش بسیار طبیعی است اما زمانی که این ترس ما را از انجام بسیاری از فعالیت‌ها باز دارد و زندگی فردی و اجتماعی‌مان را مختل کند و همچنین حالت های وحشت زدگی را در ما به وجود آورد، فوبیا نام دارد.

در فوبیا فرد بر ترس خود و بیهودگی آن آگاهی دارد اما به اصطلاح دست خودش نیست و به شدت وحشت زده می شود و هراس دارد. در این مواقع باید از یک درمانگر برای مشاوره فوبیا و ترس کمک بگیریم.