تاثیر استرس بر بدن

استرس چه اثراتی بر بدن دارد؟



یکی از مسائل مهم درباره استرس این است که استرس چه نشانه ها و اثراتی بر ما دارد و چگونه می توانیم آن را تشخیص دهیم.
در این صورت ما می توانیم استرس به وجود آمده را کنترل و مدیریت کنیم. توجه داشته باشیم که وجود استرس زیاد می تواند در ما بیماری هایی ایجاد کند. از جمله این بیماری ها عبارتند از:

فشار خون
دیابت
بیماری های قلبی
چاقی
بیماری های گوارشی و ...