بیوفیدبک

بیوفیدبک چگونه کار می کند ؟بیوفیدبک از ابزار پزشکی است که برای بازخورد استفاده می شود . این ابزار ، به فرد اجازه می دهد تا به منظور بهبود سلامتی و عملکرد ، کنترل فعالیت فیزیولوژیکی خود را بدست آورد . استفاده از بیوفیدبک می تواند به همراه سایر شرایط فیزیولوژیکی برای درمان انواع شرایط پزشکی از جمله درد مزمن ، فشار خون بالا ، استرس ، اضطراب و غیره استفاده شود .

هدف هر برنامه بیوفیدبک دستیابی به نتایج طولانی مدت و کنترل علائمی است که تحت درمان قرار می گیرند . بیوفیدبک ، بازخورد حیاتی را برای مشتری فراهم می کند . این امکان را به بیمار می دهد که بتواند کنترل بیشتری در مورد عملکردهای بدنی داشته باشد . با به دست آوردن کنترل این فرایندها ، بیمار می تواند از بهبود عملکرد و سلامتی بهره مند شود .