3000

بیوفیدبک

بیوفیدبک (Biofeedback) نیز مانند نوروفیدبک، یک تکنیک درمانی است که برای کمک به افراد در فهمیدن و کنترل فعالیت‌های بیولوژیکی بدن استفاده می‌شود. در این روش، سیگنال‌های بیولوژیکی مانند ضربان قلب، فشار خون، تنفس و درجه حرارت بدن اندازه‌گیری شده و به شخص نمایش داده می‌شود تا او بتواند آنها را کنترل کند.
در جلسات بیوفیدبک، سنسورهای مختلفی بر روی بدن قرار می‌گیرند تا اندازه‌گیری های بیولوژیکی مانند نبض، الگوی تنفس، تغییرات در فشار خون و سطح تعرق را انجام دهند. این سیگنال‌ها به یک کامپیوتر یا دستگاه بیوفیدبک منتقل می‌شوند. سپس، سیگنال‌ها تحلیل می‌شوند و به شخص نمایش داده می‌شود، معمولاً به صورت بازخورد صوتی یا تصویری.

هدف بیوفیدبک عبارت است از:
1. آگاهی و فهم بهتر از فعالیت‌های بیولوژیکی بدن.
2. آموزش کنترل و تنظیم این فعالیت‌های بیولوژیکی.
3. کاهش علائم فیزیکی و روانی مانند درد، اضطراب، استرس و اختلالات خواب.

بیوفیدبک استفاده‌های گسترده‌ای در حوزه بهداشت و درمان دارد، از جمله درمان درد مزمن، کنترل استرس و اضطراب، بهبود عملکرد عصبی و شناختی، بهبود عملکرد ورزشی، کمک به مدیریت وزن و بهبود کیفیت خواب.