اهداف عصبیت

هدف عصبانیت چیست ؟همانطور که گفتیم مبنای عصبانیت باور ها می باشد و عصبانیت هدمند است و به فرد کمک می کند تابه خواسته هایش برسد و بر سختی ها و مشکلات غلبه کند .زمانی که افراد نسبت به راه های کنترل عصبانیت و هدف از عصبانیت آگاهی یابند نقش مهمی در بهتر شدن انتخاب ها و مدیریت عصبانیت خواهند داشت .
روانشناس خوب مرکز روانشناسی به افرادی که در کنترل هیجانات خود به ویژه کنترل عصبانیت با مشکل مواجه هستند کمک بزرگی خواهد کرد و زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی او را بهبود خواهد بخشید . احساساتی که اغلب با عصبانیت همراه هستند عبارت اند از ، احساس گناه ، خستگی، ناکامی ، ناامیدی، فشار ، استرس، ناتوانی ، رنجش، طرد شدن و ... می باشد .

همانطور که گفته شد در جامعه امروزی به دلیل وجود فشار های روانی و تاثیر آن بر سلامتی ، میزان انرژی ، روابط و هیجان ها دیده می شود افراد با استفاده از دکتر روانشناس خوب در مرکز مشاوره آوای سعادت می توانند راه های کنترل عصبانیت و راه های کنترل خشم را یاد بگیرند و شاهد تاثیر مثبت آن در همه بخش های زندگی خود باشند .