انواع سردردهای عصبی

انواع سردردهای عصبی

 

 متخصصین به طور کلی سردرد عصبی را به 4 دسته تقسیم می‌کنند که شامل سردرد تنشی اپیزودیک مکرر، سردرد تنشی اپیزودیک غیر مکرر، سردرد تنشی مزمن و سردرد تنشی محتمل می‌باشد. در ادامه به توضیح هریک از این‌ها پرداخته‌ایم.

 

 1 - سردرد تنشی اپیزودیک مکرر

 این نوع سردرد به طور مکرر و در یک بازه زمانی 3 ماهه حداقل 1 الی 15 بار اتفاق می‌افتد. این سردردها در هر دوره ممکن است به مدت 30 دقیقه تا 7 روز ادامه پیدا کنند. حداقل دوره سردردهای اپیزودیک مکرر 12 الی 180 روز در سال خواهد بود.

 

 2 - سردرد تنشی اپیزودیک غیر مکرر

 این سردرد عصبی همان طور که از نامش پیداست به طور مکرر اتفاق نمی‌افتند. در واقع حداکثر میزان بروز آن‌ها در سال چیزی حدود 12 روز است. همین امر باعث می‌شود که نسبت به سردردهای اپیزودیک مکرر کمتر فرد را درگیر کنند و مشکلات عملکردی زیادی را به بار نیاورند.

 

 3 - سردرد تنشی مزمن

 در سردرد تنشی مزمن دفعات بروز سردرد در یک بازه زمانی سه ماهه حداقل 45 بار خواهد بود. به عبارت دیگر در این شرایط بیمار در هرماه حداقل 15 بار درگیر سردرد می‌شود که هر بار می‌تواند چند ساعت تا چند روز ادامه پیدا کند.

 

 4 - سردرد عصبی محتمل

 سردرد عصبی محتمل در واقع می‌تواند همان اپیزودیک مکرر، غیر مکرر یا مزمن باشد با این تفاوت که علل بروز آن نامشخص است. در واقع فرد بدون هیچ پیش درآمدی نظیر استرس دچار سردرد می‌شود. این مسئله در بسیاری از موارد می‌تواند از مصرف برخی داروها نشات بگیرد.