انواع روان درمانی

انواع مختلف روان درمانینکته مهمی که بهتر است بدانید این است که روانشناسان به طور کلی از یک یا چند رویکرد بهره می‌گیرند و رویکرد هر روانشناس ممکن است با دیگری متفاوت باشد.

هر دیدگاه نظری به عنوان یک نقشه‌راه عمل می‌کند تا روانشناس بتواند بیمار و مشکلات او را بشناسد و راه‌حل‌های خود را ارائه دهد.

نوع درمانی که دریافت می‌کنید به عوامل مختلفی بستگی دارد:

پژوهش‌های روانشناختی فعلی، گرایش نظری روانشناس شما و آنچه که حال شما را بهبود می‌بخشد.

بنابراین بهتر است در انتخاب روانشناس خود دقت کنید. مراجعه به اولین روانشناس در دسترس همیشه هم بهترین راه نیست.

دیدگاه نظری روانشناس بر آنچه که در مطب اتفاق می‌افتد تأثیر می‌گذارد.

برای مثال، روانشناسانی که از متد شناختی-رفتاری استفاده می‌کنند، رویکرد عملی خاص خودشان را برای درمان دارند. روانشناس ممکن است از شما بخواهد کارهای خاصی را انجام دهید تا مهارت‌های مقابله‌ای خود را تقویت کنید. این رویکرد اغلب شامل تکالیفی است که باید در خانه انجام دهید.

روانشناس شناختی رفتاری ممکن است از شما بخواهد اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کنید.

برای مثال، از شما می‌خواهد واکنش‌های خود نسبت به موقعیت های مختلف را به صورت آنی ثبت کنید. یا ممکن است از شما بخواهد مهارت‌های جدیدی را بین جلسات تمرین کنید.

مثلا ممکن است از فردی که فوبیای آسانسور دارد بخواهد دکمه آسانسور را فشار دهد. همچنین ممکن است تکالیف خواندن و مطالعه داشته باشید تا با یک موضوع خاص بیشتر آشنا شوید.

در مقابل، رویکردهای روانکاوی و انسان‌گرایانه بیشتر بر صحبت کردن تمرکز دارند تا فعالیت کردن. ممکن است جلسات ابتدایی با بحث در مورد تجربیات اولیه شما سپری شوند تا روانشناس دلایل اصلی مشکلات فعلی شما را دریابد.