انواع بیوفیدبک

انواع بیوفیدبک و موارد استفاده آنانواع بیوفیدبک
از جمله این مسائل شامل موارد زیر می باشد:

اضطراب داشتن یا استرس
عوارض جانبی در شیمی درمانی
داشتن یبوست
بالا بودن فشار خون
رویکرد جسمی
داشتن مشکلات قلبی
وجود آسم
موارد استفاده بیوفیدبک
که به علت‌های متفاوتی مورد درخواست اشخاص قرار گرفته است:

احتیاج به دارو را حذف خواهد کرد یا به کم کردن آن می پردازد.
برای اشخاصی که در شرایط خود تحمل استفاده کردن از دارو را ندارند.
می‌توانند معالجه جایگزینی برای آن باشد.
هنگامی که دارو ها به خوبی پاسخگو نمی باشد.
می‌توان آن را به عنوان گزینه دیگری انتخاب کرد.
در بعضی از موقعیت ها مانند هنگام بارداری می تواند جایگزین داروها شود.
به اشخاص یاری می دهد که مدیریت سلامت خود را کسب کنند.

این روش به طور کلی ایمن می باشد.

و امکان دارد برای تمام اشخاص مطلوب نباشد.

پس از قبل از استفاده کردن در این رابطه با پزشک مشورت کنید.