3000

انواع افسردگی

افسردگی یک اختلال روانشناختی در روانشناسی بالینی است که با احساس ناراحتی عمیق، کاهش انرژی و انگیزه، تغییرات خواب و اشتها، افکار منفی و عدم تمایل به انجام فعالیت‌های روزمره همراه است.
افسردگی می‌تواند در اندازه و شدت متفاوتی بروز کند و در صورتی که به صورت مزمن باشد و زندگی روزمره فرد را تحت تأثیر قرار دهد، نیاز به درمان افسردگی و مشاوره فردی را دارد.

در زیر به برخی از انواع افسردگی متداول اشاره می‌کنم:

1. افسردگی بالینی (Major Depressive Disorder): افسردگی بالینی به عنوان یک اختلال روانشناختی شناخته می‌شود و با علائم شدید و مداوم افسردگی همراه است که بر زندگی روزمره فرد تأثیر منفی می‌گذارد. علائم شامل افکار منفی، کاهش انرژی، احساس بی‌ارزشی، تغییرات در خواب و اشتها، دل‌تنگی و افکار مرتبط با مرگ می‌باشد.
2. افسردگی بیپولار (Bipolar Disorder): این نوع افسردگی به عنوان اختلال دوقطبی نیز شناخته می‌شود و شامل تغییرات دوره‌ای در خلال روانی فرد می‌شود. علاوه بر دوره‌های افسردگی، فازهای منی (حالت بالا) نیز وجود دارد که همراه با افکار خوداعتمادی بیش از حد، افزایش انرژی، کاهش نیاز به خواب و تمایل به رفتارهای خطرناک است.
3. افسردگی ناشی از عوامل محیطی (Reactive Depression): این نوع افسردگی ناشی از رویدادها و عوامل محیطی ناگوار مانند از دست دادن عزیزان، ازدواج، اختلافات خانوادگی، از دست دادن شغل و غیره است. این نوع افسردگی معمولاً موقتی است و با تغییر محیط و شرایط زندگی بهبود می‌یابد.
4. افسردگی فصلی (Seasonal Affective Disorder - SAD): افسردگی فصلی در افراد در برابر تغییر فصل‌ها، به ویژه در فصل زمستان، رخ می‌دهد. علائم شامل کاهش انرژی، افسردگی، اختلال در خواب و اشتها، کاهش تمرکز و تمایل به انزوا می‌باشد.
5. افسردگی مزمن (Dysthymia): این نوع افسردگی به عنوان یک افسردگی مزمن و مداوم شناخته می‌شود. علائم آن کمتر شدیدتر از افسردگی بالینی است اما به طور مداوم و برای مدت زمان طولانی (حداقل دو سال) ادامه دارد.

همه این انواع افسردگی به مشاوره روانشناسی و درمان نیاز دارند. مشاوره روانشناسی و در صورت لزوم، مصاحبه و درمان توسط یک مشاوره روانپزشکی می‌تواند به فرد در بهبود و مدیریت افسردگی کمک کند.