انتظارات از بیوفیدبک

انتظارات شما از بیوفیدبکدر هر جلسه بیوفیدبک حسگرهای الکتریکی به بخش های مختلف بدن متصل می شوند. این حسگرها وضعیت فیزیولوژیک بدن را کنترل می کنند، وضعیت هایی مانند امواج مغز، دمای پوست، تنش عضلانی، ضربان قلب و تنفس. این اطلاعات از طریق نشانه هایی مانند صدای بوق یا نور به شما بازمی گردد.

این بازخوردها به شما آموزش می دهند تا واکنش های فیزیولوژیک بدن خود را با تغییر افکار کنترل کنید یا تغییر دهید. این تغییر و کنترل نیز به درمان شرایط کمک می کند.

به عنوان مثال بیوفیدبک می تواند بر روی عضلاتی کار کند که باعث سردرد می شوند. سپس شما یاد می گیرید چگونه تغییرات فیزیکی را در بدن خود تحریک کنید، به عنوان مثال شل کردن آن عضلات خاص که به کاهش درد کمک می کنند. هدف نهایی بیوفیدبک این است که بتوانید از این تکنیک ها به تنهایی و در خانه استفاده کنید.

جلسات بیوفیدبک به طور معمول بین 60 تا 90 دقیقه طول می کشد. طول مدت و تعداد جلسات طبق شرایط فرد و میزان یادگیری وی تعیین می شوند.

اگر بیوفیدبک برای شما موفقیت آمیز بود، به کنترل علائم و کاهش میزان مصرف دارو کمک می کند. در نهایت می توانید تکنیک های بیوفیدبک را به تنهایی انجام دهید.