اصول گروه درمانی

اصول گروه درمانی چیست؟براساس نظریه روان درمانی گروهی که توسط اروین دی. یالوم ابداع شده است ، اصول اصلی درمانی شامل موارد زیر است :امید را القا می کند:
یک گروه شامل اعضای مختلفی در مراحل مختلف روند درمان است. دیدن افرادی که در حال کنار آمدن با مشکلات مشابه یا بهبودی از مشکلات هستند ، سبب القا امید به کسانی است که در ابتدای روند کار هستند

مشترک بودن :
عضویت در گروهی از افراد که تجربه های یکسانی دارند ، به افراد کمک می کند تا دریابند آن مشکلی که در حال عبور از آن هستند مشترک است و آنها در این تجربه تنها نیستند.

تخصیص اطلاعات:
اعضای گروه می توانند با به اشتراک گذاشتن اطلاعات به یکدیگر کمک کنند.

نوع دوستی:
اعضای گروه می توانند نقاط قوت خود را به اشتراک بگذارند و به دیگران در گروه کمک کنند ، که می تواند باعث افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس در آنها شود.

بررسی اثرات خانواده :
گروه درمانی از جهاتی شباهت زیادی به خانواده دارد. در داخل گروه ، هر یک از اعضا می توانند نحوه تأثیر تجارب دوران کودکی در شخصیت و رفتارها را بررسی کنند. آنها همچنین می توانند یاد بگیرند که از رفتارهای مخرب یا مفید در زندگی واقعی جلوگیری کنند.

توسعه تکنیک های جامعه پذیری:
مجموعه گروه درمانی ، مکانی عالی برای تمرین رفتارهای جدید است. این محیط ایمن و پشتیبانی کننده است و به اعضای گروه اجازه می دهد بدون ترس از شکست ، روشهای جدید را در زندگی آزمایش کنند.

فواید گروه درمانی

رفتار تقلیدی:
افراد می توانند رفتار سایر اعضای گروه را الگوی خود قرار دهند یا رفتار درمانگر را مشاهده و تقلید كنند.

یادگیری بین فردی:
با تعامل با افراد دیگر و دریافت بازخورد از گروه و درمانگر ، اعضای گروه می توانند درک بیشتری از خود داشته باشند.

انسجام گروهی:
از آنجا که گروه در یک هدف مشترک متحد شده اند ، اعضا احساس تعلق و پذیرش می کنند.