استرس کاری در تعطیلات

نگرانی از فشار کار پس از تعطیلات

 

 برعکس بیشتر مردم، برخی کارمندان برای رفتن به تعطیلات انگیزه ای ندارند یا به دلیل فشار کاری که بعد از تعطیلات دارند، احساس گناه می کنند.

 این احساسات ناخوشایند به دلیل استرس کاری حین تعطیلات و یا فشار کار بعد از بازگشت به کار است.

 اما این را نباید از یاد برد که به هر حال، تعطیلات فرصتی را برای شما فراهم می کند تا سطح انرژی خود را افزایش دهید، که در نهایت می تواند به شرکت شما خدمت کند. مطالعه ای از مجله بین المللی تحقیقات محیط زیست و بهداشت عمومی نشان داد که یک "آخر هفته طولانی" چهار روزه به کارکنان مزایای کاهش استرس و تولید بهره وری تا 45 روز می دهد.

 کارفرمایان خوب زمان تعطیلات را برای هر دو طرف سود می دانند، بنابراین به خودتان اجازه دهید هر گونه شک و تردید باقی مانده را کنار بگذارید. اغلب اوقات، کارکنان احساس می کنند که زمان مناسبی برای فرار آنها وجود ندارد.

 آنها نگران هستند که نمی توانند کار را ترک کنند زیرا هیچ کس نمی تواند کارشان را پوشش دهد. یا پروژه ها روی هم انباشته می شوند و برای سامان دادن به آن ها وقت زیادی لازم است.این گونه کارمندان از استرس شغلی نیز شکایت دارند. یکی از دلایل عدم استفاده آن ها از تعطیلات کاهش استرس شغلی است.

 برخی از آنها نزدیک به دو سال است که به این دلیل تعطیلات نرفته اند، زیرا هر بار که تلاش می کنند، به نظر می رسد همیشه کار یا مسئولیت های بیشتری وجود دارد که فقط می توانند به آنها بپردازند و حتی برای یک آخر هفته نمی توان آنها را به تعویق انداخت. چگونه یک کارمند مسئول در موقعیت مدیریتی می تواند کار و دفتر را رها نموده و به تعطیلات برود؟

 با این حال، اگر شغل شما مسئولیت قابل توجهی را شامل می شود، ایده تعطیلات ممکن است بیشتر باعث ایجاد استرس شود. اگر شما هم در تعطیلات از استرس کاری رنج می برید، ممکن است چند نکته مفید را برای کاهش نگرانی های مربوط به تعطیلات کاری برای شما هم مفید باشد.

 1 - برنامه ریزی از قبل

 2 - تعیین جایگزین برای گذراندن تعطیلات بدون استرس کاری

 3 - انجام کار قبل از تعطیلات

 4 - فعال کردن وضعیت «خارج از دفتر»

 5 - عدم صحبت درباره کار